Nieruchomości

D R U G A    L I C Y T A C J A nieruchomości położonej w miejscowości Jastrzębie-Zdrój przy ul. Dubielec posiadającej założoną księgę wieczystą w Sądzie Rejonowym V Wydział Ksiąg Wieczystych w Jastrzębiu-Zdroju nr GL1J/00026754/8.

WSTECZ