Nieruchomości

nieruchomości położonej w miejscowości Jastrzębie-Zdrój przy ul. Dubielec posiadającej założoną księgę wieczystą nr GL1J/00026754/8.
Lokal stanowiący odrębną nieruchomość położony w miejscowości Jastrzębie-Zdrój przy ul. Wodeckiego 2/41 posiadający założoną księgę wieczystą nr GL1J/00036143/5
WSTECZ