Właściwość

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Jastrzębiu Zdroju Przemysław Leśny jest właściwy do prowadzenia egzekucji na obszarze właściwości Sądu Rejonowego
w Jastrzębiu Zdroju, który obejmuje miasto Jastrzębie Zdrój oraz gminę Pawłowice, w skład której wchodzą miejscowości Pawłowice, Golasowice, Jarząbkowice, Krzyżowice, Pielgrzymowice, Pniówek i Warszowice